Päikesepaneelid, päikesepatareid ehk lühemalt PV (inglise keeles Photo voltaic) paneelid jagunevad päris mitmeks rühmaks. Enim kasutust leidnud on toodetud räni baasil ja jagunevad omakorda kaheks – polükristallilised (sinaka värvusega) ja monokristallilised (tumedamad või päris mustad). Viimased on toodetud monoliitsest ränikristallist ja olid veel mõni aasta tagasi oluliselt efektiivsemad kui polükristallilised. Tänasel päeval on tehnoloogia arengu ja tootmise automatiseerituse tõttu ka polükristalliliste PV paneelide (cellide) kasutegur jõudsalt arenenud ja seetõttu on paneelid tootluselt täiesti võrreldavad. Kuna ka paneelide hind on mõne aastataguse ajaga oluliselt langenud oleme täna soovitanud visuaalselt kenamaid PV paneele (monokristallilised) eramaja omanikele, kellel ka väiksema võimsusega jaamad ning polükristallilisi paneele suurematele paigaldustele.

PV paneelid toimivad päikese valguskiirguse mõjul seetõttu ei ole nii oluline nende ristisuunaline paiknemine päikesekiirgusega. Parima tootlikkuse saab siiski paigaldades paneelid ca 35 kraadise kaldenurgaga ja lõunasuunaliselt. Eesti on pindalalt küll väike kuid ka meil on sõltuvalt asukohast päikesekiirguse kättesaadavus erinev. Parimat tootlust on näidanud PV jaamad Lääne-Eesti saartel ja rannikul kus päikesepaiste kestus on üle 1900 tunni aastas. Sisemaal on vastav arv 1650 tunni ligidal. Arvestada tuleks ka, et lõviosa toodangust langeb Eestis perioodile märts kuni oktoober, järelejäänud talvekuudel on jaam üldjuhul talveunes ja suurt tootlikkuse kasvu ei anna ka paneelidelt lume maha lükkamine.

Päikeseelektri süsteemid võivad olla nii võrguga ühendatud (on-grid) kui võrgust lahus (off-grid). Võrguga ühendatud päikeseelektri süsteem toodab päevasel ajal energiat ja katab kõigi elektritarbijate hetkelist vajadust. Kui energiat jääb üle siis liigub see automaatselt läbi kahesuunalise elektriarvesti võrku. Kui energiat jääb puudu siis võetakse seda võrgust juurde. Süsteemi miinuseks on asjaolu, et elektrikatkestuse ajal ei toimi ka PV süsteem. Selliselt on välja ehitatud ja ehitatakse ka lähitulevikus enamik päikeseelektrijaamasid. Kuna aga tehnoloogia areneb jõudsalt ka energia salvestamise osas siis oleme valmis pakkuma ka uuemaid lahendusi selles vallas – oskad küsida, oskame vastata.

Võrgust lahus toimiv päikeseelektrisüsteem vajab tööks akusid. Kuna Off-grid süsteemid on üldjuhul suhteliselt kallid siis on eriti oluline, et need oleksid dimensioneeritud õigesti. Paneelide võimsuse ja aku mahtuvuse jaoks peaks võimalikult täpselt arvesse võtma kõikide ektritarbijate võimsusi, nende töötamise aega ööpäevas ja hoone energiakasutust üldiselt (kui suur on energiavajadus suvisel ajal kus päikesekiirgust on rohkem ning kui palju talvisel ajal kui päikesekiirgust on vähe).