Enim levinud päikeseenergia kasutamiseks sooja vee tootmiseks on päikesekollektorid. Päikesekollektorite puhul on oluline valida päikesekollektorite pindala vastavalt kõige soojemale (suvisele) sooja vee tarbimisele (päevasel ajal). Üldjuhul on see sel ajal väga väike ja seetõttu on suur oht süsteem üle dimensioneerida. See tähendab seda, et mitte ainult ei lähe võimalik toodang raisku vaid kuna soojuskandja aurustub siis tekib oht, et tsükli lõpus jäävad osad õhumullid süsteemi ja takistavad tsirkulatsiooni. See omakorda võib tähendada aga uue aurustumise kollektorites. Teeme koostööd Itaalia päikesekollektorite tootjaga KLOBEN ning saame uhkusega nimetada valminud objekte nagu Kohila Ärikeskuse- , Räpina Teeninduskooli kasvuhoone- ning Võru Politsei ja Piirivalve ühishoone päikesekollektorsüsteemid.

Alternatiivne toode päikesekollektoritele on PV paneelid otseühendusega elektriküttekehale ehk süsteem ELWA. Sellisel juhul ei ole ohtu, et võimalik üle dimensioneerimine süsteemi kahjustaks.
Juba olemasoleva PV süsteemi edasiarendusena (et suurendada omatarbimist ja suunata toodangut sooja vee tootmisele) on pakkuda toode AC ELWA.