Keevisõmbluste elektrokeemiline puhastamine

Surfox-seadeKeevisõmbluste elektrokeemilise puhastamise süsteem SURFOX on väga tõhus meetod keevitatud roostevaba terase (TIG, punktkeevitus ja pulss-MIG) puhastamiseks soojusest põhjustatud oksiidikihist ilma põhimaterjali pinda muutmata. Peale selle aitab süsteemi kasutamine kaasa ühtlase ja vastupidava tugeva kroomoksiidi passiivkihi moodustumisele, et kaitsta roostevaba terast edasise korrodeerumise eest.

Keevisõmbluste elektrokeemiline puhastamine on ohutum, kiirem ja ökonoomsem alternatiiv võrreldes väga ohtlike söövituspastade ning keevisõmbluste abrasiivsete puhastusprotsessidega nagu traatharjaga puhastamine.

Tooteinfo ja erinevad mudelid:

Screen Shot 2015-08-28 at 22.30.49